Home

De Stichting Verduurzaming Visserijsector Voordelta (SVVV) is eind 2009 opgericht met als doel het bevorderen van een duurzame visserijsector in de Voordelta.

Door het leveren van financiële en andere bijdragen aan initiatieven en projecten wordt beoogd in de periode van 2010 tot 2016 de visserijsector te ondersteunen en stimuleren om te verduurzamen in de Voordelta.

Het bestuur van de Stichting Verduurzaming Visserijsector Voordelta heeft een reglement vastgesteld waarin is opgenomen op welke wijze financiële bijdragen kunnen worden aangevraagd en hoe deze aanvragen beoordeeld en afgehandeld worden door het bestuur.

Het bestuur heeft tenders opengesteld in de periodes 1 juni tot en met 31 juli 2011, 1 november tot en met 31 december 2011, 1 juni tot en met 31 juli 2012, 1 november tot en met 31 december 2012, 1 juni tot en met 31 juli 2013 en 1 november 2013 tot en met 31 januari 2014. Aanvragen voor een financiële bijdrage kunnen in deze periodes per fax of per post worden ingediend door middel van het aanvraagformulier dat als bijlage bij het reglement is gevoegd. Een buiten de openstellingperiode van de tender ontvangen aanvraag voor financiële bijdrage wordt niet beoordeeld en gehonoreerd. Het beschikbare totaalbedrag bedraagt  € 375.000,- per tender.

Contactgegevens
Van 2009 tot medio 2013 was het ambtelijk secretariaat gevestigd in het Visserijcentrum te Rijswijk. Door de opheffing van het Productschap Vis, is het ambtelijk secretariaat verhuisd naar:
Stichting Verduurzaming Visserijsector Voordelta (SVVV)
Delflandstraat 60
2631 HE Nootdorp
Telefoon: 06-17105738
Telefax: 070-3999426

De Stichting is per mail bereikbaar via: sandrabeekman@gmail.com  of coraseip@gmail.com

Functies met ingang van 30 december 2010:
  • Bestuurslid en voorzitter: ir. B.J. Odink
  • Bestuurslid en penningmeester: C. Sinke
  • Bestuurslid en secretaris: ir. ing. A.J. Vermuë
  • Ambtelijk secretaris: mw. drs. C.M. Seip-Markensteijn
  • Secretariële ondersteuning: mw. S. Beekman