Financiële verantwoording

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van een duurzame visserijsector in de Voordelta en tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het leveren van financiële en andere bijdragen aan initiatieven of projecten die leiden tot deze verduurzaming. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

De bestuursleden van de Stichting Verduurzaming Visserijsector Voordelta ontvangen een vergoeding per vergadering. De basis voor deze vergoeding is de vacatieregeling, zoals deze voor leden van het Dagelijks Bestuur van het Productschap Vis werd gehanteerd. Ook na verhuizing van het secretariaat wordt deze vergoedingsformule nog gebruikt: er wordt een vast bedrag, zijnde € 240,- pp. uitgekeerd en een reiskostenvergoeding, zijnde € 0,19 per km.

De jaarrekening van de Stichting voor het jaar 2012 kan hier worden gedownload.
De (concept)jaarrekening van de Stichting voor het jaar 2013 kan hier worden gedownload.
De jaarrekening van de Stichting voor het jaar 2014 kan hier worden gedownload.

Het KvK-nummer van de SVVV is: 27373576 en het BTW-nr: 822122510 (Algemeen Nut Beogende Instelling).